Sturen op Ambities 

 
KAMPHUISSCHAUFELI bouwkostenmanagement is een adviesbureau dat zich primair bezighoudt met het effectiever en efficiënter inzetten van de (financiële) middelen die worden aangewend om een project te realiseren.  Vanuit de disciplines Kostenadvies en Gezond Gebouw Consultancy leggen wij de focus op de uiteindelijke gebruikswaarde van het gebouw, de inzet van het minimum aan financiële middelen om het maximale resultaat te behalen en de route (integraal proces) die moet worden bewandeld om er te komen.


Wij houden ons op het raakvlak van proces en ontwerp bezig met het effectiever en efficiënter inzetten van de (financiële) middelen die worden aangewend om een project te realiseren. Als integraal kostenadviseur en -manager leggen wij de focus op de uiteindelijke gebruikswaarde van het gebouw, de inzet van het minimum aan financiële middelen om het maximale resultaat te behalen en de route (integraal proces) die moet worden bewandeld om er te komen. Wij kijken hierbij niet alleen naar de kosten om het gebouw te realiseren maar ook naar de gebruikskosten en de relatie met de arbeidsproductiviteit.


Wij nemen onze verantwoordelijkheid en leveren een positieve bijdrage aan het proces om te komen tot duurzame en Gezonde Gebouwen. Door het geven van een beetje tegenwind stuwen wij het proces en de creativiteit van de ontwerpende partijen op tot grote hoogte, zodat een optimaal eindresultaat ontstaat. Een eindresultaat waarin de ambities van de opdrachtgever zijn vertaald en waarin het maximale uit het budget is gehaald.


Onze kracht is dat wij in elke fase van het proces snel, helder en nauwkeurig inzichtelijk kunnen maken wat de actuele stand is en wat het sturingsmechanisme is. Hierdoor kunnen wij directer en efficiënter sturen op de integrale eindkwaliteit. Daarnaast hebben wij een natuurlijke nieuwsgierigheid naar nieuwe materialen en processen en bewandelen we graag niet eerder begaande paden.
KAMPHUISSCHAUFELI
Demmersweg 34
7556 BN Hengelo
T 06 53 77 96 91
T 06 20 61 58 70
info@ksbkm.nl