LCC / TCO Analyse

“Onze manier van werken? Het onmogelijke mogelijk maken.”

Bij KAMPHUISSCHAUFELI hebben we uitgebreide ervaring in het adviseren over exploitatiegericht ontwerpen vanuit een LCC (Life Cycle Costs) of TCO (Total Cost of Ownership) benadering. Hoewel wetenschappelijk gezien LCC en TCO niet identiek zijn, worden de termen vaak door elkaar gebruikt vanwege de aanzienlijke overlap. Voor het gemak noemen wij het een LCC.

 

Exploitatiegericht ontwerpen draait om het creëren van een ontwerp dat optimaal aansluit bij de exploitatie, waardoor de exploitatiekosten en daarmee de huisvestingslasten zo laag mogelijk zijn, of binnen het beschikbare budget vallen. Dit is met name relevant voor opdrachtgevers zoals onderwijsinstellingen, waarbij een vast budget beschikbaar is voor bijvoorbeeld schoonmaak. Een slecht ontwerp betekent dan niet alleen een onpraktisch gebouw, maar ook hogere exploitatiekosten.

 

LCC analyse in detail

Een LCC-benadering houdt in dat alle kosten die gedurende de levensduur van een gebouw worden gemaakt, inclusief bouwkosten en inflatie, worden samengevoegd. Tijdens de analyse worden verschillende kostenposten beoordeeld, waaronder:

 

  • Kapitaalslasten: Deze omvatten rente en aflossing die voortkomen uit de initiële investering. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld casco, inbouw en installaties vanwege verschillende afschrijvingsperiodes.
  • Onderhoudskosten: Hierbij wordt gekeken naar periodiek en vervangingsonderhoud gedurende de levensduur, op basis van het ontwerp en de gebruikte materialen.
  • Energiekosten: Dit omvat gebouw gebonden energiekosten zoals verlichting, verwarming en koeling, berekend op basis van verbruikssimulaties.
  • Overige exploitatiekosten: Hieronder vallen alle kosten die niet onder de bovengenoemde posten vallen, zoals schoonmaak, verzekering en beveiliging.

 

Deze kosten zijn vaak met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld, een gebouw met betere isolatie heeft hogere bouwkosten, maar lagere energiekosten, wat het totale LCC in balans kan brengen. Een LCC-analyse onderzoekt dit om te bepalen waar het financiële optimum ligt.

Wilt u meer informatie?

Hoe werkt de LCC analyse?

De analyse begint met het inzichtelijk maken van alle nominale kosten per jaar gedurende de levensduur. Deze worden vervolgens verhoogd met de inflatie, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen basisinflatie en energie-inflatie. Daarna worden alle kosten contant gemaakt, wat betekent dat wordt bepaald hoeveel nu moet worden gespaard om in de toekomst aan een verplichting te kunnen voldoen.

Ten slotte worden alle berekende kosten gedurende de levensduur opgeteld. Deze totale kosten vertegenwoordigen de LCC of TCO van het gebouw.

 

Aanvullend kan de restwaarde van het gebouw worden overwogen, hoewel deze vaak lastig te beoordelen is vanwege onzekerheden over de waarde op lange termijn. Desondanks kan het toevoegen van de restwaarde aan de berekening inzicht geven in mogelijke hergebruiksscenario's.

Een LCC-analyse kan worden toegepast op verschillende niveaus, van het hele gebouw tot een enkel materiaal, afhankelijk van het specifieke doel. KAMPHUISSCHAUFELI zorgt ervoor dat de benadering aansluit bij de specifieke behoeften van de klant, of het nu gaat om het verkrijgen van inzicht in totale exploitatiekosten of het voldoen aan specifieke BREEAM MAN12-analyses.

 

LCC / TCO analyse uit handen laten nemen door deskundigen? Neem dan contact met ons op, we gaan graag de samenwerking met u aan!

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?