SO-BEGROTING

“Onze manier van werken? Het onmogelijke mogelijk maken.”

Nog altijd komen budgetoverschrijdingen in de bouw veelvuldig voor. Het is daarom raadzaam om in alle stadia van het ontwerpproces begrotingen te (laten) maken. Op deze manier behoudt u het overzicht over de bouwkosten en blijft het ontwerpproces beheersbaar. Het schetsontwerp is de eerste ontwerpfase in het bouwtraject. De begroting die wij in deze fase voor u kunnen maken wordt dan ook een schetsontwerp (SO)-begroting genoemd.

 

Het schetsontwerp (SO) en de SO-begroting

In de fase van het schetsontwerp wordt een architect wordt ingeschakeld om een ontwerp te maken op basis van het Programma van Eisen (PvE). De architect maakt verschillende schetsen, al dan niet digitaal, om u, als opdrachtgever, een visueel beeld te geven van het bouwproject en de (on)mogelijkheden in kaart te brengen. Een architect zal ook schetsen maken bij een inschrijving voor een prijsvraag. Op basis van deze schetsen stellen wij een SO-begroting op.

 

Wij maken de SO-begroting op basis van elementclusters, conform de NL-SFB codering en volgens NEN2699 niveau 3-4. Deze begroting kent, net als het kostenplan, een hoog abstractieniveau. Omdat we de hoeveelheden aflezen van de schetsen, specificeren we de precieze bouwkosten nog niet in deze begroting. Immers, de schetsen zijn doorgaans wel op schaal, maar de bandbreedte van de bouwkosten is hoog.  Bij de SO-begroting maken we eventueel gebruik van kansberekening en onze dashboardmodellen.

Wilt u meer informatie?

Het belang van de SO-begroting

Het komt in enkele gevallen voor dat een architect wel schetsen van de denkbare vormen van het bouwproject heeft gemaakt, maar nog geen maatvoering heeft toegapast. Ook in zo’n geval kan KAMPHUISSCHAUFELI een begroting opstellen, als tussenvorm tussen het kostenplan en het schetsontwerp. Wanneer we al in dit vroege stadium in het bouwproces een SO-begroting voor u maken, is het voor u veel eenvoudiger en minder kostbaar om, bij een dreigende budgetoverschrijding, het ontwerp bij te sturen.   

 

De financiële haalbaarheid van uw bouwproject op hoofdlijnen toetsen?

Wilt u tijdens uw bouwproject ook gefundeerde kostenafwegingen en slimme ontwerpkeuzes kunnen maken? KAMPHUISSCHAUFELI denkt graag al vanaf de eerste fase van het ontwerpproces met u mee en biedt u een kader voor uw (financiële) handelen gedurende het hele bouwproject.

 

Houdt u ook het liefst vanaf het prille begin een oogje op uw budget en de gemaakte/te maken bouwkosten? Vraag ons dan een SO-begroting voor u op te stellen. Kom kennismaken! U bent van harte welkom in ons kantoor in Hengelo. We zetten ons vakmanschap graag voor u in.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?