VO-BEGROTING

“Onze manier van werken? Het onmogelijke mogelijk maken.”

De fase in het ontwerpproces die volgt op die van het schetsontwerp, is het voorlopig ontwerp (VO). Nadat de architect schetsen heeft gemaakt om een visueel beeld te van het bouwproject creëren, is het aan u, de opdrachtgever, om keuzes te maken. Op basis van uw keuzes, zal de architect het SO-ontwerp gaan digitaliseren en detailleren. Het resultaat hiervan is het voorlopig ontwerp. Wanneer wij in deze fase een begroting maken, wordt dit een VO-begroting genoemd.

 

Het voorlopig ontwerp (VO) en de VO-begroting

Nadat in de fase van het schetsontwerp de juiste richting in het ontwerpproces bepaald is, werkt de architect dit verder uit in een voorlopig ontwerp. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meer gedetailleerde plattegronden, doorsnedes, gevel- en situatietekeningen. Ook worden in deze fase de eerste keuzes gemaakt met betrekking tot materialisatie. KAMPHUIS SCHAUFELI stelt vervolgens een VO-begroting op om de voorlopige begroting financieel te toetsen en te controleren of de plannen binnen het beschikbare budget passen.

 

Waar wij een SO-begroting op basis van elementclusters maken, doen wij dat voor de VO-begroting op basis van elementen (conform de NEN2699 niveau 4-5). Daarmee heeft de VO-begroting dus een lager abstractieniveau dan de SO-begroting. Bij het VO-ontwerp zijn de plattegronden, situatietekeningen e.d. immers verder uitgewerkt en is de materialisatie voor een groot deel uitgekristalliseerd. Hierdoor neemt de bandbreedte van de bouwkosten af ten opzichte van die in de SO-begroting. Net als bij de SO-begroting maken we ook bij de VO-begroting eventueel gebruik van kansberekening en onze dashboardmodellen.

Wilt u meer informatie?

Waarom een VO-begroting?

Als wij een VO-begroting maken, toetsen we of het ontwerp past binnen het budget van de opdrachtgever. Naar aanleiding van deze toets kunnen, indien nodig, meerdere acties worden ondernomen. Zo kan bijvoorbeeld het ontwerp worden aangepast, zodat deze binnen het budget past of het budget beter te gelde maakt, of kan het budget worden bijgesteld. Zodra er op basis van het budget en de begroting geen drastische aanpassingen aan het ontwerp of de materialisatie gemaakt hoeven te worden, start de architect met het DO-ontwerp. 

 

Financiële risico’s uitsluiten? Laat een VO-begroting maken!

Wilt u tijdens uw bouwproject ook gefundeerde kostenafwegingen en slimme ontwerpkeuzes kunnen maken? KAMPHUISSCHAUFELI denkt graag al vanaf de eerste fase van het ontwerpproces met u mee en biedt u een kader voor uw (financiële) handelen gedurende het hele bouwproject.

 

Voorkom verrassingen tijdens de voorlopig ontwerpfase van uw bouwproject en laat KAMPHUISSCHAUFELI een VO-begroting maken. We brengen afwijkingen ten opzichte van de vorige fase in beeld en maken de financiële gevolgen van ontwerpkeuzes en materiaaltoepassingen inzichtelijk. Heeft u interesse? We maken graag kennis met u. Maak nu een afspraak, dan spreken we elkaar snel!

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?